Legezko Oharra

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Ondorengo Legezko Oharrean AUTOCARES BELINTXON, S.L.ren jabetza den Web orriaren erabilpenaren inguruko edukiak ezartzen dira, interneten erabiltzaileen eskura geratzen dena.
www.autocares-belintxon.com Web orria, IFK B-20461166 duen, AUTOCARES BELINTXON S.L.k sortua da eta titulartasuna osoa du. AUTOCARES BELINTXON S.L.ren helbide soziala Legezko Ohar honetan ezartzen da, Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia).
Web orri hau soilik eta espresuki Lege Informazio honetako xedapenengatik arautzen da.  Ondorioz, Web orri honetako edukien erabilpenerako www.autocares-belintxon.com Web orrira sartzerakoan erabiltzaileak Lege Informazio hau irakurri eta onartu beharko du inolako erreserbarik gabe.
XEDEA.- Ondorengo Web orria AUTOCARES BELINTXON S.L.ek eskaintzen dituen zerbitzuak bere bezeroei ezagutarazteko diseinatu zen, Interneteko erabiltzaileei ere zerbitzu hauek ezagutzeko aukera emanez. Enpresak zerbitzuak modu argi eta zehatz batetan bere bezeroen esku jartzen ditu hauen ekintzak burutzeko.
www.autocares-belintxon.com Web ORRIAREN ERABILPENA.- Web orri honetako erabilpenak, informazio eduki edota eskaintzen diren zerbitzuena, Erabiltzaile bilakatzen du, Web orrira erabiltzaile moduan sartzen zaren unean indarrean dauden Baldintza Orokor guztien inolako erreserbarik gabeko onarpen osoa dakar. Baldintza Orokorreko edukiarekin ados ez bazaude Web orriaren erabiltzeari utzi.
Erabiltzaileak Baldintza Orokor hauen bitartez Web orria legea jarraituz erabiliko duenaren konpromisoa hartzen du, moraltasun osoz, orokorrean onarturik dauden ohitura onak izanik, eta orden publikoari bermatuz, beti ere AUTOCARES BELINTXON S.L.ren aurrean erantzunez, edota hirugarrengo bati AUTOCARES BELINTXON S.L.ren Lege Oharrean adosturiko betebeharrak ez betetzeagatik eragindako kalte-galerengatik. Web orriaren aurkezpen, konfigurazio eta kokapena edozein unetan eraldatzeko eskubidea gordetzen da, baita bertan agerturiko eduki eta erabilpenerako baldintzena ere.
Web orrian agerturiko informazioa fede onez eginikoa da beti ere AUTOCARES BELINTXON S.L.ren inguruan eta erabiltzaileei eskainitako zerbitzuen informazioa emateko asmoz. Informazioaren zintzotasun, doitasun eta sakontasunaren inguruan enpresak ez du inolako erantzunik hartze, era berean, ez du hirugarren baten aurrean erantzunik emango Web orri honek ager ditzaken noizbehinkako akatsengatik.
JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA.- Erabiltzaileak edukien eta Web orrian ezarritako elementuen inguruko jabetza intelektual eta industrialaren eskubide guztiak ezagutu eta onartzen ditu, AUTOCARES BELINTXON S.L.renak direnak.
Web orri honen inguruko jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztiak legalki erreserbaturik daude, eta Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 Lezoren titulartasun eta jabetza den guztiaren erabiltzailearen sarbidea edo erabilpena ezingo da, inola ere, erabilpen eta eskubide lizentzia baten eskurapena bezala ulertu.
Dagokion titularrari aurretiko baimenik gabe Web orrian agerturiko eduki, marka, izen komertzial eta edozein motatako ikur bereizgarrien kopia osoa edo partziala, baita agerturikoaren salmenta, lagapena, alokairua, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edota beste edozein motatako erabilpena guztiz debekaturik dago. Gertutako balitz, honi aplikagarri zaien Lege nazional eta nazioarteko Tratatuekin bat bide zibiletik, eta behar izanez gero, bide penaletik jarraitukoa izango da.
ERANTZUKIZUN MUGAK.- AUTOCARES BELINTXON S.L.ren ekintza Web orrian bere zerbitzuen inguruko informazioa jaso eta eranstean mugatzen da, baita agerturikoaren inguruko aurre informazio eskaintza eskaera jasotzean ere.
Behin erabiltzaileak Web orrian agerturiko zerbitzu baten inguruan interesa duenean, dagokion eskaera osatu beharko du egiazkoak diren datu eta osoak sartzea bere betebeharra izanik, datu horien doitasun eza edo faltsukerien ondorioz eragin daitezkeen kalteengatik AUTOCARES BELINTXON S.L.ek ez du inolako erantzukizunik hartuko.
Web orrian agerturiko edo linken bitartez sarbidea izan daitezken informazio eta edukiei dagokionean Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 Lezok ez du inola ere informazio eta eduki horietarako sarbidea bermatzen, ezta agertutakoaren doitasuna, gaurkotasuna eta egunerokotasuna ere ez. Modu honetan enpresak ez du Web orrian ager daitezkeen edo linken bitartez beregana daitezkeen edukien transmisio, difusio, gordetze, jasotze, biltze edo sarreran eman daitezkeen kalte-galeren erantzukizunik hartzen.
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek Web orrian agerturiko edota linkaren bitartez informazio edo edukiek edozein motatako kalte-galeren erantzukizunik ez du hartzen.
ALDAKETA, KENTZEA ETA AMAITZEA.- AUTOCARES BELINTXON S.L. bere kabuz edozein unean eta inolako aurre abisurik gabe bere Web orrian agerturiko aurkezpen, konfigurazio eta edukiak aldatzeko eskubidea du, baita Web orria erabiltzeko eskatzen diren baldintzak ere.
Era berean, AUTOCARES BELINTXON S.L. edozein unean eta inolako abisurik gabe Web orrian agertzen dituen zerbitzuak partzialki edo osorik bertan bera utz ditzake.
LEGE ETA JURISDIKZIO APLIKAGARRIA.- www.autocares-belintxon.com Web orriaren sarbide eta erabilpen baldintzak Informazio eta Komertzio Elektronikoaren Sozietatearen Zerbitzuen inguruko uztailaren 11ren 34/2002 Legearen baitan arautzen dira. Gainera, xede bezala osasun, segurtasun publiko, defentsa nazional, kontsumitzaileen interesen babesa duten beste hainbat lege autonomiko eta nazionaletan agertutakoren menpe ere agertzen dira, baita informazio Sozietatearen zerbitzuei aplikagarri zaien zerga-erregimena eta lehiakortasunaren defentsa arautzen duen arautegia ere.
Aldeak Baldintza Orokorren interpretazio edota betetze inguruan sor ditzaken gatazka ebazteko espresuki Donostiako (Espainia) Auzitegi eta Epaitegien menpe agertuko dira, dagokien edozein foru alde batetara utziz.
PRIBATUTASUN ETA DATUEN TRATAMENDU INFORMATIZATUAREN POLITIKA.- Datuen Babesa
AUTOCARES BELINTXON S.L.k Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko eta bere garapen arautegiaren inguruko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eskaturiko datuen babes segurtasun neurriak hartu ditu. www.autocares-belintxon.com Web orriaren bitartez jasotako datu pertsonalak AUTOCARES BELINTXON S.L.ren titulartasuna den, eta era berean bere erantzule bakarra den, fitxategi batetan automatizatu eta biltzen dira.
Datu pertsonalak Formulario edota Web orrian agertzen den posta elektronikoaren bitartez agertzen dituzten erabiltzaileak bere datu pertsonalak AUTOCARES BELINTXON S.L.ren titulartasuna den, eta era berean bere erantzule bakarra den, fitxategi batetan automatizatu eta biltzen direla modu argi eta zehatz batetan onartzen dituzte.
Bezero, erabiltzaile edo bisitariak Izaera Orokorreko Datuen Babes inguruko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan agertzen denarekin bat eginez bere sarbide, zuzenketa, ezabatze eta oposizio eskubidea erabil dezake, info@autocares-belintxon.com edo Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia) helbidea duen AUTOCARES BELINTXON S.L.en egoitza zentralera posta bat bidaliz, baita erabiltzaile, bezero edo bisitariak ezagutzen duen beste bide bat dela medio.

Datuen Bilketa
Izaera pertsonaleko datuen bilketa Web orrian agerturiko formularioak betez egingo da, LOPD, LSSI eta kontratu aurrekontuen eskariak, baita bezeroek Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia) helbidera bidalitako postak ere.
Bezeroari eskaturiko eta jasotariko datuak bere ekintza profesional eta enpresari erreferentzia egiten diotenak izango dira. Hala ere Web orriko hainbat zerbitzu erabili ahal izateko erabiltzaileek aldez aurretik hainbat datu pertsonal (izen-abizenak, helbidea, telefonoa, faxa, posta elektroniko helbidea, eta abar) eman beharko dizkio AUTOCARES BELINTXON S.L.ri. datu hauen Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia) helbidean jasoko dira, eta AUTOCARES BELINTXON S.L.ek modu automatizatu batetan zainduko ditu kontratuzko harremana mantentzeko xedearekin, baita Web orriko zerbitzuak erabiltzailearen beharretara hobeki egokitzeko, antolatzeko eta kudeatzeko asmoz.


Sekretu profesionala
Bezero/erabiltzaile eta Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia) helbidearen arteko komunikazio pribatu guztiak konfidentzialak dira. Era berean bien artean trukatzen diren komunikazio guztiak ere modu konfidentzial batetan zainduko dira.

Informazio pertsonala hirugarrengo bati lagatzea
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek ez du bere bezero/erabiltzaileen datu pertsonal edo informaziorik saltzen, lagatzen, alokatzen, ezta zabaltzen ere ez.

Aldaketak Segurtasun eta Datuen Babes Politikan
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek bere segurtasun eta datuen babeserako politika indarrean dauden datuen babes inguruko espainiar arautegira egokitzeko bere kabuz, edozein unean eta aurre abisurik gabe, aldatzeko eskubide osoa du.
AUTOCARES BELINTXON S.L.ren Web orriak edozein unetan “cookiak” erabili ahal izango du Web orriaren erabilpen eta informazioaren inguruko analisi estatistikoak jasotzeko. Erabilitako cookiak anonimoak dira eta inoiz ez dira Interneteko erabiltzaileen datu pertsonalei zuzenduko, era berean hauen bitartez ezingo da erabiltzailearen disko gogorreko datuetara sartu.

Erabiltzaileen Eskubideak
Bezero, erabiltzaile edo bisitariak Izaera Orokorreko Datuen Babes inguruko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan agertzen denarekin bat eginez bere sarbide, zuzenketa, ezabatze eta oposizio eskubidea erabil dezake, info@autocares-belintxon.com edo ondorengo helbidera zuzenduz:
AUTOCARES BELINTXON S.L.
Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo

Behin harreman komertziala amaitu ostean beharrezko betebehar legalak betetzeko AUTOCARES BELINTXON S.L.ek datuak gordeta mantenduko ditu. Era berean, jaso izan direnaren helburua bete ostean, jasotako datuen ezabatzeari ekingo dio. Datuen erabilpenaren ordezkaria Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezon helbidea duen AUTOCARES BELINTXON S.L. da.

Pribatutasun Politika
Datu pertsonalak Formulario edota Web orrian agertzen den posta elektronikoaren bitartez agertzen dituzten erabiltzaileak ondoren agerturiko baldintzak modu argi eta zehatz batetan onartzen dituzte. Izara konfidentzialeko kontsultak direnez, AUTOCARES BELINTXON S.L.ek erabiltzailearen pribatutasuna bermatuko duenaren konpromisoa hartzen du, baita bezero, erabiltzaile edo bisitariaren gehiegizko informazioa bilduko ez duela ziurtatzen du. Era berean, AUTOCARES BELINTXON S.L.ri  errazturiko erabiltzaile, bezero edo bisitariaren informazio pertsonala zuhurtasun osoz erabiliko duela egiaztatzen du.
Web orritik nabigatzeak ez du zertan ekartzen erabiltzaileak bere nortasunaren informaziorik eman behar izatea. Erabiltzaileak izaera pertsonaleko daturik eman ezkero, datu hauek Izaera Orokorreko Datuen Babes inguruko 15/1999 Legean jasotako xedapenen arabera jaso eta erabiliko dira.

Datuen Babesa
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek Izaera Orokorreko Datuen Babes inguruko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan zehazturiko segurtasun neurriak hartzea eta erabiltzea aukeratu du. www.autocares-belintxon.com Web orriaren bitartez jasotako datu pertsonalak AUTOCARES BELINTXON S.L.ren titulartasuna den, eta era berean bere erantzule bakarra den, fitxategi batetan automatizatu eta biltzen dira. Gordetako datu pertsonalak helburu komertziala eta pertsonalizatua izango dute, eta AUTOCARES BELINTXON S.L. enpresaren objektu soziala de ekintzetarako erabiliak izango dira. Era berean eskaintzak erabiltzailearen perfil indibidualari egokitzeko datuen erabilpen, gordetze eta marketin azterketak egiteko baimena izango du.
AUTOCARES BELINTXON S.L.ri eginiko edozein komunikazio, formularioak betez edota posta elektronikoak bidaliz, AUTOCARES BELINTXON S.L.ren fitxategi automatizatuan eranspena erabiltzaile, bezero edota bisitariaren datu pertsonalen eranspenaren onarpen osoa dakar.
Bezero, erabiltzaile edo bisitariak Izaera Orokorreko Datuen Babes inguruko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan agertzen denarekin bat eginez bere sarbide, zuzenketa, ezabatze eta oposizio eskubidea erabil dezake, info@autocares-belintxon.com edo Makurren kalea 11 zenb. - 107 Poligonoa, 20100 kode postala, Lezo (Espainia) helbidea duen AUTOCARES BELINTXON S.L.en egoitza zentralera posta bat bidaliz, baita erabiltzaile, bezero edo bisitariak ezagutzen duen beste bide bat dela medio.
Behin harreman komertziala amaitu ostean beharrezko betebehar legalak betetzeko AUTOCARES BELINTXON S.L.ek datuak gordeta mantenduko ditu. Era berean, jaso izan direnaren helburua bete ostean, jasotako datuen ezabatzeari ekingo dio.
Informazioaren Segurtasuna
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek bere eskutan izan dituen izaera pertsonaleko datuen babeserako arautegiko sistema, neurri tekniko eta antolamenduzkoak erabili ditu erabiltzaile, bezero edo bisitariaren datu pertsonalen galera, erabilpen okerra, eraldaketa eta lapurreta ekiditeko.
Hala ere, bezero, erabiltzaile edo bisitariak Interneteko segurtasun neurriak menperaezinak dira jakin behar du. Bezero, erabiltzaile edo bisitari eta AUTOCARES BELINTXON S.L.ren arteko komunikazio guztiak zerbitzari seguru baten bitartez egingo dira.
Bezero, erabiltzaile edo bisitariak gure zerbitzari segurua erabiliko du formularioa osatzerako garaian, baita posta elektronikoak bidaltzerako unean ere.
Sekretu profesionala
www.autocares-belintxon.com Web orriaren bitartez eginiko bezero, erabiltzaile edo bisitari eta AUTOCARES BELINTXON S.L.ko langileriaren arteko komunikazio pribatu guztiak konfidentzialak dira. Informazio honetarako sarbidea tresneria teknologikoen (pasahitzak) eta barne kontrol zorrotzen bitartez mugaturik dago.
Erabiltzaile eta AUTOCARES BELINTXON S.L.ko langileriak trukaturiko mezuetarako sarbidea soilik beraiek izango dute www.autocares-belintxon.com Web orriaren bitartez. AUTOCARES BELINTXON S.L.ko zerbitzu teknikoak soilik kontaktu informazioa eta komunikazio ordu eta datarako sarbidea izango du, hots, ez du izango erabiltzaile, bezero edo bisitariak igorritako testuetarako sarbidea.
Segurtasunagatik, AUTOCARES BELINTXON S.L.ek behar ez diren kasuetan bezero, erabiltzaile edo bisitariak bidalitako informazio zehatza borratuko du.
Bezero, erabiltzaile edo bisitaria informazio horren kopia nahi izango balu, inprimatu eta bere kabuz gorde beharko du.
Cookien erabilpena
AUTOCARES BELINTXON S.L.ren Web orriak edozein unetan “cookiak” erabili ahal izango du Web orriaren erabilpen eta informazioaren inguruko analisi estatistikoak jasotzeko. Erabilitako cookiak anonimoak dira eta inoiz ez dira Interneteko erabiltzaileen datu pertsonalei zuzenduko, era berean hauen bitartez ezingo da erabiltzailearen disko gogorreko datuetara sartu.
Informazio pertsonalaren lagapena hirugarrengoei
AUTOCARES BELINTXON S.L.ek ez du bere bezero, erabiltzaile edo bisitarien informazio pertsonalik ematen hirugarrengoei.
Beste Web orrietarako aplikagarritasuna
Kontuan izan behar da AUTOCARES BELINTXON S.L.ek ez duela beste Web orrien babes politika eta neurrien gaineko inolako erantzukizunik.
Bezeroaren posta elektroniko helbidearen erabilpena
Behin erabiltzaile, bezero edo bisitariak bere posta elektronikoaren helbidea emanda AUTOCARES BELINTXON S.L.ek honi posta elektronikoak bidal diezaioke, beti ere aurretik onarturiko baldintzen menpe.

Datu pertsonalen erabilpenean eragiten duten aldaketa oro posta elektronikoz interesatuei jakinaraziko zaie.
Behin erabiltzaileak formulario ezberdinetan agerturiko DATUAK BIDALI (ENVIAR DATOS) botoia sakatu edota gure Web helbidera zuzendutako posta elektronikoa bidalita honek Pribatutasun Politikan agerturiko baldintza guztiak onartzen dituela ulertzen da.

Regreso al contenido | Regreso al menu principal